Navigation Menu+

TEATER HISTORIE

Posted on apr 5, 2018 by in Teater

Ordet teater brukes om et sted der det fremføres skuespill og om skuespiller kunsten i seg selv. Den mest sentrale rollen utad er jo skuespilleren, men det er mye bak det hele som også krever sitt. Utformingen at selve lokalet som skal vise frem stykkene er viktig, lys, scenekulisser, kostymer, sminke, lyd og spesialefekter er vel så viktige i det totale bildet for og få frem en god forestilling. De fleste forestillingene blir gjennomført med godt innøvd manus men det forekommer også at man tar det omtrent på sparket, det er da gode skuespilleregenskaper og rutine er godt og ha.

Litt historie

I det man kaller den antikkens teater ble brukt en åpen plass som man kalte amfiteater. Det var en sirkulær plass med sitteplasser i en omtrent halv måne lignende form rundt selve scenen. Det ble senere tak over sceneområdet men publikum satt fortsatt ute under åpen himmel. I middelalderen ble forsetillingene holdt i kirker eller i såkalte utendørs rom. Det tok en god del år før de første teaterene som vi kjenner i dag ble bygd. Det som nok er en av de første bygningene som ble satt opp til kun teater foremål er bygd rundt 1500 tallet i Ferrara i Italia. Den var bygd på en sånn måte at man fikk romfølese eller perspektivet under selve forestillingen. Det ble da flere teatere som ble bygd på litt av det samme prinsippe rundt omkring i verden, men med stadig utvikling av scene arkitekturen som gjorde fremføringen enklere og mere realsistisk for publikum.

Antikkens teater

Det Greske antikke teateret er vel det som ansees til og være opphavet til dagens teatre. Det Greske teateret hadde i utgangspunktet en religiøst innhold med bakrunn i fruktbarhets ritualer som ble arrangert i festivaler med de forskjellige satyre,drama og komedie akter. Dette endret seg noe da romer tiden kom, de spilte på et bredere spekter og man hadde da fått flere gode forfattere til og lage skuespillene, Aristofanes, Eviripides, Sofokles og Aiskhylos var de store navnene på den tiden.

Middelalderen

Teater fremstillinger i middelalderen falt ikke i god jord i den kristene kirken på den tiden, men de forsto at det og bruke den som et virkemiddeltil i guds tjenestene var en måte og få flere til og gå i kirken. Det ble satt opp sungne dialoger da gjerne i påskebudskapets formidlig til og begynne med. Man utvidet så reportoartet med forskjellige dramatiske fremføringeer av bibelhistorien. Dette hadde de holdt inne i selve kirken i en periode før de så ble flyttet ut til kirketrappen og ijgen videre ut på torgene rundt omkring.Barokk og renesansetiden. Så kom man til det som vi kjenner igjen i dagens teatere, Arostotles storhets tid kan man vel kalle det. Det var da man så mulighetene for og holde innendørs teatere for og fremheve stykkene på en mere kunstneristisk måte.Det profesjonelle miljøeet innen teatere vokste på denne tiden og det ble snart en god del profesjonelle skuespillere og scene arbeidere som gjorde en god karriere på teatrene rundt omkring.