Litt filmhistorie

Filmen har med tiden tatt mye over av teater forestillingene og lignende fremføringer. Det er jo som alt annet i verden når det gjelder fremskritt, enten man liker det eller ikke.

Det er jo fortsatt veldig mange som sverger til teateret og den opplevelsen man får der men filmen har nok overtatt hovedparten av publikumet. Det er jo også litt enklere, man kan ta en tur på kino, sette på en cd film eller det som det er mest av i dag er jo filmer ute på nettet.

De første forsøkene

De første forsøkene

Hvem som egentlig var den første til å benytte seg av film som ligner på dagens måte er det stor usikkerhet om. Men brødrene Lumiere blir betegnet som noen av de første som viste frem noen kortfilmer for publikum. Det skjedde i Paris i 1895 og ble på den tiden regnes som det store gjennombruddet innen filmen. Det var blitt gjort flere frem visinger før brødrene gjorde sin men disse var av veldig dårlig kvalitet.De første filmene var jo kun i sort og hvit samt at det ikke var lyd på disse filmene, de hadde også en varighet på under ett minutt. Det var Thomas Edison som bygget det første filmstudioet på 1890 tallet og han kalte det da for Black Maria og det skjedde i West Orange som ligger i New Jersey i Amerika.

Det ble så lagd lengre filmer på slutten av 1890 tallet og i årene etterpå, man ville jo gjerne underholde publikum så lenge som mulig. Da kom den første bygningen som minner om det vi i dag betegner som kino, det ble på den tiden kalt film teater og ble det store gjennombruddet for fremføringen av film til ett større publikum.

Utviklingen

Utviklingen

Med disse første forsøkene og bygningene fulgte produksjons metoden også utviklingen videre, man fikk stadig nyere og bedre teknologi som igjen ga bedre utstyr som filmkameraer. Når man tenker på utviklingen frem til dagens digitale tidsalder har den jo vært formidabel også innen filmen. Men det tok jo sin tid, utviklingen gikk jo ikke så fort i den første tiden som den har gjort i de siste årene.

Charlie Chaplin

En av de første store skuespillerne var Charlie Chaplin som kommer i fra England. Det er nok ikke mange som ikke har hørt navnet hans, og selv blant dagens ungdom kjenner mange til hans stumfilmer. Han startet sin karriere som komiker og komponist før han så gikk inn i filmen og han var en av de mest kjente skuespillerne i tiden rundt 1910 og de påfølgende årene.En av de virkelige store filmene han spilte i var den kjente Landstrykeren som kom i 1914 og den gjorde han enda mere kjent og populær blant publikum. Han både skrev og regisserte mange av filmene selv, han hadde en bestemt mening om hva som virkelig var komisk og morsomt og han traff veldig godt med denne stilen. Musikken som ble spilt i disse stumfilmene sto han for også i mange av disse filmen, så det var en allsidig mann dette.